NLP
 
Veranderen kan...................leuk zijn
De website van Jan Jeurissen
   
     
         

 

Wat is N.L.P.?
Met N.L.P. ( Neuro-Linguistisch Programmeren) zijn snelle veranderingen mogelijk, die bovendien een duurzaam karakter hebben.
N.L.P. is een model van menselijke ervaringen en communicatie: het is de studie van hoe alle communicatie (verbaal en non-verbaal) ons zenuwstelsel beïnvloedt.
N.L.P. bestudeert die behandelmethoden die het snelst werken en in de meeste gevallen zeer effectief zijn.
N.L.P. stelt u in staat zelf bewust uw leven een eigen richting te geven.
Op een elegante manier wordt bereikt dat hetgeen onze hersenen via neuro-fysiologische banen hebben geregistreerd aan indrukken via onze ogen, oren, reuk, smaak en gevoel, op ieder gewenst ogenblik weer ter beschikking komen en door herprogrammeren veranderd kunnen worden.
Hierbij leert u de communicatie met uzelf en met uw onbewuste bronnen te verbeteren en te zoeken naar nieuwe oplossingen voor oude problemen of voor een bekwaamheid die u al heeft nog betere voorwaarden te vinden.
Er wordt altijd gebruik gemaakt van mogelijkheden en hulpbronnen, welke in de persoon zelf reeds aanwezig zijn. Deze bronnen worden geoptimaliseerd en voor een effectiever gebruik in de toekomst beschikbaar gemaakt.

Wat betekent dit voor U.
Op elk moment van uw bestaan bent u blootgesteld aan duizenden externe en interne prikkels en vinden er in u miljoenen neurologische (chemische) processen plaats. Samen bepalen deze de neuro-fysiologische staat waarin u zich bevindt en meestal verloopt dat proces volledig onbewust.
Soms voelt U zich in staat om bergen te verzetten en soms bent u nergens toe in staat, vaak weet u niet echt hoe dat komt, in elk geval weet u niet wat ermee te doen.
N.L.P. leert u meer bewust vat te hebben op de staat waarin u zich bevindt en niet langer een speelbal te zijn op de golven van de zee van invloeden, die elk moment op u afkomen. Onze vaardigheid om doelgericht te handelen en te leven hangt af van onze vaardigheid om zelf ons eigen zenuwstelsel te beïnvloeden.

Wat doet uzelf met N.L.P.?
N.L.P. laat u toe, snel en makkelijk diepe en blijvende veranderingen aan te brengen in onverschillig welk gedrag of activiteit.
Het doet er niet toe wat uw problemen zijn, angsten en andere onaangename gevoelens, fobieën, dwangneurosen, slapeloosheid, leerproblemen, ongewenste gewoontes zoals roken, drinken, overeten of juist strikt diëten, uw lichaam langdurig aan ongezond gedrag en stress blootstellen en vele lichamelijke klachten welke met stress te maken hebben kunnen voorgoed in een of enkele sessies uit uw leven verdwijnen.
Beter nog: U kunt kwaliteit toevoegen aan uw leven:

  • excellent ontspannen,
  • beter concentreren,
  • vergroten van het prestatievermogen,
  • ontwikkelen van nieuwe talenten,
  • het vinden van betere opvoedingsmethoden, enz. ,enz.

Hoe gaat het in zijn werk?
In het verleden was men in de psychologie lange tijd bezig met het zoeken naar de oorzaak van de problemen of met de vraag naar het waarom ervan, zonder te weten wat te doen als men het gezochte gevonden had.
Wat echt nieuw is aan N.L.P., is precies weten  wat te doen en hoe het te doen. Door N.L.P. technieken toe te passen ontstaat er een bemiddeling tussen u en uw onderbewuste.
Door zo samen te werken krijgt u er een nieuwe kijk op en staat u open voor een scala van nieuwe positieve gevoelens en ervaringen, en u leert een heel nieuwe manier van omgaan met wat er zich afspeelt in uw hoofd. Stap voor stap leert u zelf bewust sturen en wordt u weer baas over uw eigen ervaringen, en u leert een heel nieuwe manier van omgaan met wat er zich afspeelt in uw hoofd.
Stap voor stap leert u zelf bewust sturen en wordt u weer baas in eigen hoofd.
N.L.P. stelt u in staat zelf bewust uw eigen leven richting te geven.
N.L.P. leert u dat veranderen makkelijk en plezierig kan zijn.
Denkt u:
“Dit ziet er goed uit, of dit klinkt als muziek in mijn oren, of dit geeft mij een goed gevoel, en dit is iets voor mij”, dan kunt u mij bellen op mijn telefonisch spreekuur voor het krijgen van nadere informatie of het maken van een afspraak tussen 18.00 en 19.00 uur